"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
Varga Domokos

Üdvözöljük a Művész úti Óvoda és Bölcsőde honlapján!

Intézményünk a Svábhegyen a XII. kerületben, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű környezetben található.

Az épületben évek óta óvoda és bölcsőde üzemel. A minisztériumokban dolgozó szülők gyermekein kívül szeretettel várjuk a kerület és kerületen kívüli jelentkezőket is.

Az intézményben 5 óvodai és 4 bölcsődei csoport működik.

Fenntartónk az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft, mely több köznevelési, gyermekjóléti és szociális intézmény fenntartói feladatát látja el.

Igazgató: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Telefon: 06-1/391-71-28
E-mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu

Az intézmény jellemzői:

Az intézmény hatalmas területen, ősfás parkban helyezkedik el.
A gyermekek természetes mozgását fejlesztő játékeszközökkel rendelkezik.

Az intézmény környezeti adottsága miatt, a nevelési programunkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmód alakítása.
A gyermekek óvodai életében fontos szerepet tölt be a játék, mozgás, a szabad levegőn tartózkodás.
Az épületben öt óvodai csoportszobához önállóan kapcsolódó öltöző, mosdó, udvarrész biztosítja a gyermekek napirendjének folyamatosságát, életkori szükségleteiknek megfelelően.
Az egészségmegőrzés része a sószoba, melyet beosztás szerint használnak a csoportok.
Az étkeztetés melegítő konyhán keresztül történik, reggeli, uzsonna helyben készül, az ebéd külső szállító által biztosított.
Naponta friss zöldséget, gyümölcsöt is fogyasztanak a gyermekek.

Óvodánk, bölcsődénk reggel 7 órától délután 17. 30 óráig tart nyitva.
Minisztériumi dolgozók gyermekei a kijelölt gyülekezőhelyről autóbusszal érkeznek az óvodába.

A 4 bölcsődei, 5 óvodai csoportszoba mellett megtalálhatók az egyéb helyiségek (öltözők, mellékhelyiségek, konyha, orvosi szoba, tornaterem, só szoba, irodák, nevelői szoba, tárolóhelyiségek).

Az óvoda eszközzel megfelelően ellátott, biztosítottak a fejlesztés, nevelés alapfeltételei, a játék- és fejlesztés eszközeit folyamatosan bővítjük.

A tornaterem 88 m²-es, jól felszerelt. A heti rendben meghatározott időben szervezett mozgástevékenységre, különböző alternatív mozgásos tevékenységekre (foci, judo, néptánc, mesetánc, sakk, angol, úszás), valamint az egész intézményt érintő alkalmi, zenei-irodalmi élmény nyújtását szolgáló események megszervezésére ad lehetőséget.

Személyi feltételek
Intézményi igazgató: 1 fő
Igazgató helyettes: 1 fő
Óvodapedagógusok: csoportonként 2 fő
Óvodai dajkák: csoportonként 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár, élelmezésvezető: 1 fő
Konyhai dolgozók: 1 fő
Gondnok: 1 fő
Bölcsőde
Kisgyermeknevelők (gondozónők): csoportonként 2 fő
Bölcsődei technikai munkatárs: csoportonként 2 fő
A bölcsődés gyermekeink gondozása az épületben kialakított 2 egységben működő 4 csoportszobában történik, melyhez fürdőszoba, terasz, öltöző, játszóudvar tartozik.

A csoportjaink 12 fősek.
A bölcsődei szakmai vezető irányításával szakképzett kisgyermeknevelők (gondozónők) foglalkoznak a gyermekekkel.
Munkájukat két technikai munkatárs segíti.

Bölcsődénkbe másfél éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A kisgyermekek beilleszkedését, az új környezethez való alkalmazkodásukat a fokozatos, szülős beszoktatással segítjük elő, a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva.

A bölcsődénkben a gyerekek gondozása és nevelése során figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat.
A gondozási feladatoknál (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, szobatisztaságra nevelés, stb.) a gondozónőink segítik a kisgyermeket, és engedik, hogy az önállóság terén fejlődjenek.
A napi tevékenységek során a gyermekek érdeklődésének megfelelően a gondozónő mondókákat, verseket, rövid meséket kezdeményez.
A gondozónő énekelgetése és az alkalmankénti zenehallgatás is fontos ebben az életkorban.
Megismerkednek új tevékenységi formákkal: a gyurmázással, festéssel, rajzolással, és ezek eszközeivel.
Galéria