"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
Varga Domokos

Üdvözöljük a Művész úti Óvoda és Bölcsőde honlapján!

Intézményünk a Svábhegyen a XII. kerületben, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű környezetben található.

Az épületben évek óta óvoda és bölcsőde üzemel. A minisztériumokban dolgozó szülők gyermekein kívül szeretettel várjuk a kerület és kerületen kívüli jelentkezőket is.

Az intézményben 5 óvodai és 4 bölcsődei csoport működik.

Fenntartónk az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft, mely több köznevelési, gyermekjóléti és szociális intézmény fenntartói feladatát látja el.

Igazgató: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Telefon: 06-1/391-71-28
E-mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu

Az intézmény jellemzői:

Az intézmény hatalmas területen, ősfás parkban helyezkedik el.
A gyermekek természetes mozgását fejlesztő játékeszközökkel rendelkezik.

Az intézmény környezeti adottsága miatt, a nevelési programunkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmód alakítása.
A gyermekek óvodai életében fontos szerepet tölt be a játék, mozgás, a szabad levegőn tartózkodás.
Az épületben öt óvodai csoportszobához önállóan kapcsolódó öltöző, mosdó, udvarrész biztosítja a gyermekek napirendjének folyamatosságát, életkori szükségleteiknek megfelelően.
Az egészségmegőrzés része a sószoba, melyet beosztás szerint használnak a csoportok.
Az étkeztetés melegítő konyhán keresztül történik, reggeli, uzsonna helyben készül, az ebéd külső szállító által biztosított.
Naponta friss zöldséget, gyümölcsöt is fogyasztanak a gyermekek.

Óvodánk, bölcsődénk reggel 7 órától délután 17. 30 óráig tart nyitva.
Minisztériumi dolgozók gyermekei a kijelölt gyülekezőhelyről autóbusszal érkeznek az óvodába.

A 4 bölcsődei, 5 óvodai csoportszoba mellett megtalálhatók az egyéb helyiségek (öltözők, mellékhelyiségek, konyha, orvosi szoba, tornaterem, só szoba, irodák, nevelői szoba, tárolóhelyiségek).

Az óvoda eszközzel megfelelően ellátott, biztosítottak a fejlesztés, nevelés alapfeltételei, a játék- és fejlesztés eszközeit folyamatosan bővítjük.

A tornaterem 88 m²-es, jól felszerelt. A heti rendben meghatározott időben szervezett mozgástevékenységre, különböző alternatív mozgásos tevékenységekre (foci, judo, néptánc, mesetánc, sakk, angol, úszás), valamint az egész intézményt érintő alkalmi, zenei-irodalmi élmény nyújtását szolgáló események megszervezésére ad lehetőséget.

Személyi feltételek
Intézményi igazgató: 1 fő
Igazgató helyettes: 1 fő
Óvodapedagógusok: csoportonként 2 fő
Óvodai dajkák: csoportonként 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár, élelmezésvezető: 1 fő
Konyhai dolgozók: 1 fő
Gondnok: 1 fő
Bölcsőde
Kisgyermeknevelők (gondozónők): csoportonként 2 fő
Bölcsődei technikai munkatárs: csoportonként 2 fő
A bölcsődés gyermekeink gondozása az épületben kialakított 2 egységben működő 4 csoportszobában történik, melyhez fürdőszoba, terasz, öltöző, játszóudvar tartozik.

A csoportjaink 12 fősek.
A bölcsődei szakmai vezető irányításával szakképzett kisgyermeknevelők (gondozónők) foglalkoznak a gyermekekkel.
Munkájukat két technikai munkatárs segíti.

Bölcsődénkbe másfél éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A kisgyermekek beilleszkedését, az új környezethez való alkalmazkodásukat a fokozatos, szülős beszoktatással segítjük elő, a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva.

A bölcsődénkben a gyerekek gondozása és nevelése során figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat.
A gondozási feladatoknál (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, szobatisztaságra nevelés, stb.) a gondozónőink segítik a kisgyermeket, és engedik, hogy az önállóság terén fejlődjenek.
A napi tevékenységek során a gyermekek érdeklődésének megfelelően a gondozónő mondókákat, verseket, rövid meséket kezdeményez.
A gondozónő énekelgetése és az alkalmankénti zenehallgatás is fontos ebben az életkorban.
Megismerkednek új tevékenységi formákkal: a gyurmázással, festéssel, rajzolással, és ezek eszközeivel.
A jelentkezés időpontja:

A jelentkezés a következő nevelési évre intézményünkben május elején történik, a fenntartó által kiadott felvételi rend szabályai szerint.

A beiratkozáshoz szükséges:
  • A jelentkezési lap kitöltése
  • A gyermek anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímigazoló kártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülő azonosítására alkalmas irat
A felvett gyermekek részére augusztus hónapban szülői értekezletet tartunk, ennek időpontját, a felvételt igazoló értesítés tartalmazza.
A beszoktatást segítésére, családlátogatást, játszónapot szervezünk.
Óvodánk, bölcsődénk szeretettel várja a kedves szülőket!
Dokumentumok:
2018 Bölcsődei jelentkezési lap
2018 Óvodai jelentkezési lap
2018 Felvételi rend
Művész úti Óvoda Alapító Okirat
Művész úti Óvoda Működési Engedély
Művész úti Óvoda Nyilvántartási Engedély
Szervezeti és Működési Szabályzat
Művész úti Óvoda Házirend
Művész úti Óvoda Pedagógiai Program
Közzétételi lista
Művész és Pikler Bölcsőde működési engedély

Galéria